Sport og friluftsliv

Vores store Storebælt


Storebælt er farvandet mellem Sjælland og Lolland på den ene, Fyn og Langeland på den anden side. Det er den midterste af de tre forbindelsesveje mellem Kattegat og Østersøen, og det benyttes fortrinsvis af skibe, hvis dybgående hindrer dem i at passere sundet.Storebælt begrænses mod nord af en linje mellem Røsnæs og Fynshoved, mod syd af en linje mellem Langelands sydspids Dovns Klint og Ålehoved på Lolland. Det adskilles fra farvandet syd for Fyn ved en linje mellem Thurø og Næshoved på Langeland, fra Smålandsfarvandet ved en linje fra Korsør over vestsiden af Egholm, Agersø og Omø til østpynten af Onsevig på Lolland.Langelandsbæltet er navnet på den sydlige del af Storebælt, syd for en linje mellem Hov, Langelands nordpynt, og Omø vestpynt. Ved Østerrenden forstås løbet mellem Sprogø Østrev og Halskov Rev, ved Vesterrenden løbet mellem Sprogø Vestrev og Knudshoved.

Vis mere
Close