Sport og friluftsliv

Gode idéer skabes i fællesskab

Gode idéer skabes i fællesskab


5 hjerner tænker bedre end én hjerne. Den tankegang er baggrunden for mange arbejdsprocesser, studiegrupper, tænketanke og generelle diskussions- og udviklingsgrupper. Fordelene ved at arbejde sammen med andre, hvad end det gælder arbejdsrelaterede spørgsmål eller andet, er at man kan inspirere hinanden og man kan arbejde videre på hinandens idéer i det øjeblik, man får dem at vide. Derudover kan man også se problemstillinger fra vidt forskellige sider og med forskellige øjne, så man på den måde hurtigt når hele vejen rundt om alle mulige løsninger og idéer. Grupperarbejde kan naturligvis være forbundet med konflikter, men i det store og hele er fordelene ved at dele viden i grupper større end ulemperne, da man ikke isolerer idéer og viden i én persons hjerne.

Vis mere
Close